badanie  tlenku azotu (no) w wydychanym powietrzu
medisoft fEno+

dlaczego badamy tlenek azotu w wydychanym powietrzu ?

Jest to nowoczesne i nieinwazyjne badanie służące określeniu stanu zapalnego układu oddechowego, głównie w astmie.

Stężenie NO (tlenku azotu) w płucach jest wyznacznikiem stanu zapalnego w astmie i pośrednio określa nam zapotrzebowanie na leki przeciwzapalne[kortykosteroidy wziewne].

Do czasu wprowadzenia tego badania stan zapalny w oskrzelach był określany zwykle metodami inwazyjnymi, czyli, np. na podstawie biopsji oskrzeli lub płukania w czasie bronchoskopii [BAL], bądź też oceny cytologicznej plwociny indukowanej.

Dzięki analizie FeNO:

• w prosty i szybki sposób zdiagnozujesz alergiczne zapalenie układu oddechowego, będące przyczyną astmy,

• chorując na astmę, nieinwazyjnie poddasz się rutynowej kontroli, która pozwoli monitorować stan zapalny — a dzięki temu korygować dawki leków oraz przewidywać i zapobiegać napadom choroby.


Wskazania do przeprowadzenia badania

Wskazaniami do badania są:

astma oskrzelowa,

eozynofilowe zapalenie oskrzeli,

alergiczny nieżyt nosa,

diagnostyka przewlekłego kaszlu,

diagnostyka dyskinezy rzęsek.


przeciwskazania do przeprowadzenia badania

BRAK 

Brak możliwych powikłań — badanie może być powtarzane wielokrotnie. Co więcej — jest ono zalecane przez medyczne towarzystwa naukowe, zajmujące się diagnostyką alergii i astmy, do wykonywania w rutynowej praktyce medycznej.

Badania wykonuje się u pacjentów w każdym wieku.


Opis badania

Badanie jest proste, bezbolesne i nieinwazyjne.

Polega na spokojnym wdechu i wydechu przez jednorazową głowicę z filtrem antybakteryjnym.

Wszystkie etapy badania są widoczne (odpowiednio stymulowane) na ekranie monitora.

Ogólnie przyjętym progiem normy dla dzieci jest wartość 20 ppb NO, zaś dla dorosłych 25 ppb NO.

Powyżej 35 ppb NO u dzieci, zaś u osób dorosłych powyżej 50 ppb NO podejrzewa się istotne klinicznie zapalenie związane z obecnością komórek eozynofilowych typowych dla astmy alergicznej.

Wzrost NO często wyprzedza napad astmy oskrzelowej, nawet gdy wartości wentylacyjne [FEV1] w klasycznej spirometrii są jeszcze prawidłowe. Jest to cenna wskazówka dla lekarza sugerująca konieczność intensyfikacji leczenia przeciwzapalnego (wzrost dawek wziewnych kortykosteroidów).

Natomiast utrzymujące się niskie wartości FeNO, korespondujące z dobrą kliniczną kontrolą astmy pozwalają na rozważenie redukcji leczenia przeciwzapalnego.

W dokumentacji choroby przechowujemy kolejne badania NO, monitorując w ten sposób stan zapalenia alergicznego, przebiegu astmy 

Procedura przygotowania pacjenta

W celu uzyskania najbardziej wiarygodnego wyniku analizy należy:

1. Zachować przerwę w spożyciu wszelkich pokarmów i płynów — ok. 1h.

2. Powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego — ok. 1h.

3. Powstrzymać się od palenia papierosów (ok. 1h), ważne również, aby poinformować przed badaniem, że jest się osobą palącą.

4. Poinformować przed badaniem o wcześniejszym wystąpieniu bądź aktualnie trwającej infekcji wirusowej układu oddechowego.

5. Na zaniżenie wyniku badania, o czym również należy poinformować, mogą mieć wpływ inne jednostki chorobowe, głównie mukowiscydoza, nadciśnienie tętnicze, dyskineza rzęsek czy skurcz oskrzeli.