Spirometria
Spirolab III

Co to jest spirometria

Spirometria służy do monitorowania   przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Do badania wykorzystuje się spirometr, który rejestruje ilość, prędkość i ciśnienie wdychanego i wydychanego powietrza w określonym czasie. Badanie to jest bezpieczne, bezinwazyjne i zupełnie bezbolesne dla pacjenta.


Wskazania do spirometrii

Badaniu powinny się poddać osoby, u których:

·         występują objawy wskazujące na choroby układ oddechowego (przewlekły kaszel, obniżona tolerancja wysiłku,  duszności, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej);

·         osoby nałogowo palące papierosy. Palacze po 40. roku życia spirometrię powinni wykonywać raz na dwa lata.

·         osoby narażone w miejscu pracy na czynniki szkodliwe ( pył, czynniki toksyczne)

-         zdiagnozowano chorobę układu oddechowego (monitorowanie schorzenia i ocena skuteczności prowadzonego  leczenia);

Opis badania

Podczas badania pacjent znajduje się w pozycji siedzącej. Ustnik spirometru należy włożyć do ust, a następnie wykonywać polecenia osoby prowadzącej badanie. Z początku należy oddychać spokojnie, a na dany znak nabrać głęboko powietrza, po czym wykonać szybki i mocny wydech. Wydech należy kontynuować, aż osoba prowadząca badanie powie, że można przestać. Procedurę powtarza się trzykrotnie.

Procedura przygotowania pacjenta

.

Dwie godziny przed badaniem pacjent powinien wstrzymać się od jedzenia.

Osoby palące powinny wstrzymać się od palenia papierosów  co najmniej  4 godziny przed badaniem.

Na 12 godzin przed badaniem należy wstrzymać się ze spożywaniem alkoholu.

Przed samym badaniem nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.

Osoby stosujące leki przeciwastmatyczne mogą być poproszone o to by je odstawić.